Betingelser & Vilkår

Alle priser er inkludert merverdiavgift og fraktkostnader, totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling. Vi tar forbehold om at skrive-/trykkefeil kan forekomme noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til gitt informasjon i nettbutikken.
Dersom produktet er utsolg vil du få beskjed og da har du mulighet å kansellere din bestilling eller forandre den.

Du har rett til å angre ditt kjøp ifølge angerrettsloven www.lovdata.no/all/nl-20001221-105.html

Eventuell retur/reklamasjon må skje senest 8 dager etter varens mottak, returforsendelsen betales av kjøperen. Varer skal returneres i orginalforpakning og i den stand de var.

Ved spørsmål send mail til ca@nordicbil.no